[hr] -->

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

THƯƠNG NHỚ

Trời tháng bảy mưa ngâu

Nhoè giọt lệ u sầu

Tiếng mưa rơi tí tách

Hoà trong tiếng kinh cầu...

Còn đâu nữa đêm thâu

Bên giường mẹ thật lâu

Con cầu xin Đức Phật

Cho mẹ phép nhiệm mầu ....


Giờ hết rồi còn đâu

Chỉ còn lại nổi đau

Gục đầu bên di ảnh

Nhớ Mẹ suốt đêm thâu

(Năm thứ 6 giỗ Mẹ)

9 nhận xét:

Các bạn có thể coppy link hình và dán trực tiếp
vào ô comment mà không cần dùng thẻ .